POVODŇOVÝ PLÁN městské části Praha-Libuš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy hl. m. Prahy
Č. j.: 1556/VT_0211/2016; ze dne 30. 08. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Úřad městské části Praha 12, Odbor životního prostředí
Č. j.: P12 35594/16/OŽD/Kl; ze dne 30. 09. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 11. 2016
offline verze 07. 11. 2016
digitalizovaná verze 07. 11. 2016
databáze POVIS 07. 11. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i