Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městské části Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Praha 12.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městské části Praha-Libuš.

Osoby na území městské části Praha-Libuš budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městské části.

Při vybřežení Písnického potoka a jeho přítoků může dojít v Písnici k zaplavení a uzavření ulic Zátoňská, Putimská a K Vrtilce. U č.p. 70 také k zneprůjezdnění frekventované ulice Libušské. Objízdná trasa bude vedena operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí městské části Praha-Libuš ve spolupráci s Policí ČR. »
Dopravní omezení na území městské části Praha-Libuš
Objízdné trasy na území městské části Praha-Libuš

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městské části. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.