Charakteristika zájmového území

Praha-Libuš jedna z 57 městských částí na jižním okraji Prahy zahrnující dvě katastrální území, kterými jsou Libuš a Písnice. Celková rozloha městské části je 5,24 km2. Rozloha katastrálního území Libuš činí 1,60 km2 a Písnice 3,67 km2. K 31. 12. 2015 žije na území městské části celkem 10  175 obyvatel. Nadmořská výška intravilánu Písnic i Libuše se pohybuje okolo 300 m n. m.

Poloha městské části Praha-Libuš

 

Zástavba Libuše a Písnic je od sebe oddělena nezastavěným pásem v úrovni Kunratické spojky. Dopravní páteří Libuše i Písnice je Libušská ulice. Kolmo z ní odbočují Dobronická ulice na východ do Kunratic a o něco jižněji Meteorologická ulice kolem jižního Kamýku do Modřan. V jihozápadní části území Libuše pramení Libušský potok, s nímž se na hranici Libuše a Modřan stéká Písnický potok. Do této části Libuše zasahuje přírodní památka Modřanská rokle i přírodní park Modřanská rokle – Cholupice. V jihovýchodní části na území Libuše zasahuje průmyslová zóna Kunratic a Písnice

Letecký snímek s vyznačením hranic městské části Praha-Libuš a katastrálních území Libuš a Písnice

 

Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území městské části Praha-Libuš do teplé oblasti T2. Místní klima je charakterizováno teplým létem a průměrnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 - 600 mm.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50