Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) - odboru ochrany prostředí
Správce:
MHMP odbor ochrany prostředí
Praha 1, Nové Město, Jungmannova 35, 110 00
Tel.: 236 004 245
E-mail: stepan.kyjovsky@praha.eu

Výkon správy:
Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
Tel: 777 719 005, 777 719 009 - pohotovost
E-mail: palicka@lesy-praha.cz

 

Vodní tok Libušský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-002
ID toku: 10103109

 

Vodní tok Písnický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-002
ID toku: 10251185

 

Vodní tok V Lipinách
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-002/006
ID toku: 10281668

 

Vodní tok Od Bažantnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-002/007
ID toku: 10246983

 

Vodní tok Vrtilka
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-002/008
ID toku: 10272010

 

Vodní tok Písnický – západní
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-002/009
ID toku: 10262895