POVODŇOVÝ PLÁN obce Brusné

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM026165/2015-219/To ; ze dne 25. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUBPH 12530/2015 ; ze dne 18. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 11. 2017
offline verze 15. 11. 2017
digitalizovaná verze 15. 11. 2017
databáze POVIS 15. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i