POVODŇOVÝ PLÁN obce Střelice u Brna

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/001652/2018; ze dne 10. 04. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-323/2018/5419; ze dne 17. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/82040-18/BER; ze dne 29. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 08. 2021
offline verze 24. 08. 2021
digitalizovaná verze 24. 08. 2021
databáze POVIS 24. 08. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i