Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna
Tel.: 547 239 430
Fax: 547 427 423
E-mail: strelice@streliceubrna.cz
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 315
Fax: 544 228 096
E-mail: posta@slapanice.cz 

Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Ing. Rostislav Beránek - vedoucí odboru
Tel.: 533 304 750
E-mail: beranek@slapanice.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Ivona Moučková
Tel.: 533 304 760
E-mail: mouckova@slapanice.cz
Ing. Pavel Škrla
Tel.: 533 304 751
E-mail: skrla@slapanice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@jmk.cz 


Odbor životního prostředí
Ing. Mojmír Pehal - vedoucí odboru
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Eva Moučková - vedoucí oddělení
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra