Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna
Tel.: 547 239 430
E-mail: strelice@streliceubrna.cz
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
Tel.: 533 304 315
E-mail: sekretariat@slapanice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.