Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Střelice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov
Ing. Bohuslav Štol - vedoucí provozu
Tel.: 543 423 441
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bobrava 10100108

4-15-03-0100-0-00 |
4-15-03-0120-0-00

0,000 - 37,585
Střelický p. 10198819 4-15-03-0160-0-00 0,000 - 1,056

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedení: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz


Příslušný správce VT na území obce
Filip Dočkal
Tel.: 956 952 410, 725 257 847
E-mail: filip.dockal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Troubský p. 10203993

4-15-03-0150-0-00 |
4-15-03-0170-0-00

0,000 - 10,716
Omický p. 10193678 4-15-03-0120-0-00 0,000 - 4,145
LP Bobravy v 14,21 km 10189370 4-15-03-0120-0-00 0,000 - 0,828

   

  • Vodní toky bez určení správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10191461 4-15-03-0170-0-00
Bezejmenný tok 10190024 4-15-03-0160-0-00

  

  • Ostatní správci - Obec Střelice
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Střelický p. 10198819 4-15-03-0160-0-00 1,056 - 2,679