Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení funkce Adresa (neveřejná) Telefon (veřejný)
Zdeněk Ondrášek starosta obce 602 158 770

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jiří Švestka
Miroslav Sládek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky vlastník Adresa kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
CAS 32/9000/0 – S3R TATRA 815, DA - L1 Ford tranzit,
3x kalová čerpadla, motorová pila
Obec Střelice Nová 693/11, 664 47 Střelice Jiří Švestka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Střelice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Střelice Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Komenského 585/2, 664 47 Střelice Mgr. Helena Fialová 360 360

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Brněnka Kozí Strana 1/101, 664 47 Střelice  Vlasta Holešovská  547 239 230

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Střelice - balená voda nám. Svobody 1/111, 664 47 Střelice  Zdeněk Ondrášek 602 158 770