POVODŇOVÝ PLÁN obce Velké Hostěrádky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-39622/2019/5419; ze dne 10. 10. 2019
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0031657/2019; ze dne 15. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/74959/19/492; ze dne 11. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 11. 2019
offline verze 12. 11. 2019
digitalizovaná verze 12. 11. 2019
databáze POVIS 12. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i