Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Alena Vávrová
Soňa Soukopová

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Alena Vávrová
Soňa Soukopová

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
1x plovoucí, 2x kalová čerpadla Město Klobouky u Brna
Stavební technika VH Agroton- p. Vrána

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Velké Hostěrádky

Místo Typ Adresa                Kontaktní osoba                 Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
MŠ Velké Hostěrádky Ubytování/Stravování Velké Hostěrádky 65                               Monika Florová  50 50
TJ Sokol Shromaždiště/Ubytování  Velké Hostěrádky 215                        Alena Vávrová 50 0

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna Jednota Velké Hostěrádky 63 Milada Pilátová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Městské vodárny Klobouky u Brna nám. Míru 169/1,
69172 Klobouky u Brna
Lubomír Mezuláník