Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velké Hostěrádky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav
, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Ing. Ladislav Vágner, tel.: 519 370 253, email: provozbreclav@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hunivky 10188976 4-17-01-028
Šibrůvka 10207378 4-17-01-028
Bezejmenný tok 10200772 4-17-01-028
Bezejmenný tok 10193189 4-17-01-028

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00, Brno
tel.: 956 952 210, e-mail: ost52@lesycr.cz
Vedoucí ST: Ing. Pavel Hopjan
tel.: 956 952 201, 724 523 973, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Velké Hostěrádky
Rajon 209- Ing. Tomáš Hájek
tel.: 956 952 241, 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Na území obce Velké Hostěrádky se nachází jediný vodní tok ve správě Lesy České republiky, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
Skřipov (Skřípovský potok) 10187029 4-17-01-029

 

  • Vodní tok bez určení správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10186809 4-17-01-028