Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Velké Hostěrádky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velké Hostěrádky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Hunivky a její levostranné přítoky Skřípov a Šibrůvka.

Při posledních povodních napáchal největší škody právě vodní tok Hunivky (číslo hydrologického pořadí 4-17-01-028), jehož délka činí 9,32 km. V severozápadní části katastrálního území pramení jeho levostranný přítok– vodní tok Šibrůvka (číslo hydrologického pořadí (4-17-01-028) s délkou 2 km, který se do Hunivky vlévá v inravilánu obce. Dalším vodním tokem v katastrálním území je Skřípov (4-17-01-029) o délce 3,21 km, který protéká nezastavěnou částí katastru a intravilán obce tedy není tímto tokem přímo ohrožován.

Významné voodní toky na území obce Velké Hostěrádky

Základní údaje o vodních dílech na území obce Velké Hostěrádky

Přehled vodních děl na území obce Velké Hostěrádky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Severovýchodně od intravilánu obce Velké Hostěrádky se nachází rybník Skřípov, jeho plocha činí 0,13 ha a provozovatelem je SKŘÍPOV spol. s.r.o.