Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velké Hostěrádky 66, 691 74 Velké Hostěrádky
Tel.: 519 419 523
E-mail: starosta@velkehosteradky.cz
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Tel: 519 441 011
Fax: 519 413 184 
E-mail: posta@hustopece.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- Ing. Vilém Vyhnálek
Tel.:
 519 441 086, 601 578 466  

E-mail: zivotni@hustopece.cz

Vodní hospodářství - Bc. Jana Hönigová 
Tel: 519 441 080, 720 935 071
E-mail: honigova@hustopece.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- Ing. František Havíř
Tel.:
 554 165 571

E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení- Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra