Srážkoměry - Velké Hostěrádky

Lovčičky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu VaK Vyškov na západ od intravilánu obce Lovčičky v lokalitě Nad Pastouškou. Majitelem a provozovatelem stanice je obec Lovčičky.

Morkůvky

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše obecní knihovny (č. p. 20). Stanice je vyhřívaná se záchytnou plochou 200 cm2. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Morkůvky.

Velké Hostěrádky

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše Mateřské školy č. p. 65. Majitelem a provozovatelem je obec Velké Hostěrádky.