Srážkoměry - Vážany

Dinopark

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě hvězdárny (č. p. 721). Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

Habrovany

Srážkoměrná stanice se nachází za severním okrajem intravilánu Habrovan, v k. ú. Olšany, na území zemního vodojemu. Provozovatelem srážkoměru je obec Habrovany.

Nemochovice

Srážkoměrná stanice se nachází u č. p. 2. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ.

Pačlavice

Srážkoměrná stanice je umístěna na sloupu v Pačlavicích, při výjezdu z intravilánu obce směrem na Pornice (u domu č. p. 80). Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2, určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Provozovatelem srážkoměru je obec Pačlavice.

Vážany

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku u objektu vodárny č. 2937, který patří firmě Vodovody a kanalizace Vyškov. Provozovatelem srážkoměru je obec Vážany.