Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Milan Hýzl
Radek Klimeš

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Ivana Wagnerová 773 490 702
Břetislav Usnul  
Ing. Jiří Novotný  
Ing. Pavel Hekele  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Zemní stroj UDS (1x) ZOD Haná - Moravské Prusy Vážany 140 Pavel Michalík 
Písek, štěrk (1,5 t) Zahrada MŠ Vážany 32 Jarmila Voščeková
Lopaty (5 ks), Pytle (20 ks) Hasičská zbrojnice Vážany 95 Mgr. Ivana Wagnerová
Malotraktor s vlečkou Obec Vážany Vážany 95 Zdeněk Ďuriník

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vážany

Místo Typ Adresa                   
Kontaktní osoba                               
Telefon                              
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sokolovna s tělocvičnou Shromáždění/Ubytování Vážany 150 Mgr. Ivana Wagnerová 150 0

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba 
Telefon
Obchod s potravinami Moravské Prusy 156, 683 27 Prusy - Boškůvky Mgr. Lubomír Šebesta

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Sokolovna Vážany Vážany 150

 Mgr. Ivana Wagnerová

VaK Vyškov, a. s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov