Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vážany 95, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 361 155
E-mail: obec.vazany@seznam.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 1
Tel: 517 301 111
Fax: 517 348 060
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- RNDr. Jiří Kutálek
Tel.:
 517 301 540

E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz

Vodní hospodářství - Ing. Petr Šot
Tel: 517 301 546
E-mail: p.sot@meuvyskov.cz

Vodní hospodářství - Ing. Jitka Šubová, Ph.D.
Tel: 517 301 545
E-mail: j.subova@meuvyskov.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru- Ing. František Havíř
Tel.:
 554 165 571

E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení- Ing. Mojmír Pehal

Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra