Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vážany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel.: 577 102 893
Email: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pruský potok 10194598 4-12-02-0210-0-00
Vážanský potok- Vyškovské 10197499 4-12-02-0210-0-00
Bezejmenný tok 10187766 4-12-02-0210-0-00
Bezejmenný tok 10193487 4-12-02-0210-0-00