Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vyškov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Vážany.

Osoby na území obce Vážany budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření hlavní silnice III/04712 a místních komunikací. Pokud dojde k zaplavení místní komunikace u č. p. 38, povede objízdná trasa směrem na náves. Pokud by přívalové srážky zaplavily hlavní silnici III/04712, objízdná trasa by vedla směrem k č. p. 17. Popřípadě se použije jiná místní účelová komunikace nebo budou objízdné trasy stanoveny operativně členy PK v součinnosti s PČR. »
Dopravní omezení na území obce Vážany
Objízdné trasy na území obce Vážany

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.