Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vážany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vážany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Pruský potok (IDVT: 10194598), který protéká středem katastru a Vážanský potok (IDVT: 10197499), který pramení jižně od intravilánu obce a protéká intravilánem obce. Část Vážanského potoka je v zastavěné části zatrubněná. Na okraji obce napájí hasičskou nádrž. Dále katastrem protékají dva měně významné bezejmenné vodní toky ((IDVT: 10187766; IDVT: 10193487), jež tvoří levostranné přítoky Pruského potoka.

 

Významné vodní toky na území obce Vážany


Základní údaje o vodních dílech na území obce Vážany

Přehled vodních děl na území obce Vážany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Jižně od intravilánu obce Vážany se nachází menší hasičská vodní nádrž, jejímž provozovatelem je obec Vážany.