Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek na srážkoměrech města

Město Umístění srážkoměru
I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Vidnava Střecha tech. objektu 10 mm  30 mm 30 mm 50 mm
Vidnava U objektu č. p. 85 10 mm  30 mm  30 mm  50 mm 
Na území města Vidnava se nachází:
  • Srážkoměrná stanice Vidnava » (na střeše technického objektu na levém břehu Vidnávky u hřbitova) 
  • Srážkoměrná stanice Vidnava, ČHMÚ » (ve městě Vidnava, v blízkosti objektu č. p. 85)
Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány i další nejbližší srážkoměrné stanice. Jedná se o:
  • Srážkoměrnou stanici Stará Červená Voda » (na budově č. p. 112 místní část Nová Červená Voda) 
  • Srážkoměrnou stanici Žulová » (na budově vodojemu nad místní částí Tomíkovice) 
  • Srážkoměrnou stanici Vápenná » (na střeše obecního úřadu v obci Vápenná) 
  • Srážkoměrnou stanici Javorník » (blízkosti č.p. 580)

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu města v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ a z aktuálních dat pozemních srážkoměrů provozovaných ČHMÚ.

Relevantní srážkoměrné stanice pro území města Vidnava

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.