Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Miroslava Talašová 577 136 050

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Antonín Šůstek Starosta SDH
Rostislav Kandrnál Člen ZO
Ondřej Huňka Člen ZO

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

IVECO Daily, plovoucí čerpadlo, motorová pila, motorová stříkačka, PS 12, PS 16  

Obec Biskupice

Zbrojnice u OÚ 

Ondřej Huňka

    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Biskupice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Místní lokalita DRAHY Shromaždiště U domu č. p. 157, 763 41 Biskupice    Rostislav Kandrnál -- --
ZŠ Biskupice Ubytování/stravování Biskupice 62, 763 41 Biskupice Mgr. Michaela
Žáková
 50  50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Jednota COOP Biskupice Biskupice 4, 763 41 Biskupice 577 136 999

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská  Tovární 41, 779 01 Olomouc Petr Desenský 577 124 102