Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Miroslava Talašová 577 136 050

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil
Ing. Antonín Šůstek Starosta SDH Biskupice 110
Rostislav Kandrnál člen ZO Biskupice 23
Zdeňka Pančochová člen ZO Biskupice 128

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon

AVIA  A 31 

 Obec Biskupice - kont. osoba Huňka Ondřej  

 Zbrojnice u OÚ 

    

plovoucí čerpadlomotorová pila

Motorová stříkačka 

PS 12, PS 16  

 Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Biskupice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Místní lokalita DRAHY shromaždiště U domu č. p. 157     Vojtěch Josefík -- --
ZŠ Biskupice Ubytování/stravování Biskupice 62 Mgr. Michaela
Žáková
 50  50