Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Miroslava Talašová 577 136 050

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Antonín Šůstek Starosta SDH
Rostislav Kandrnál člen ZO
Huňka Ondřej člen ZO

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)

IVECO Daily, plovoucí čerpadlo, motorová pila,
motorová stříkačka, PS 12, PS 16  

Obec Biskupice - kont. osoba Ondřej Huňka   

Zbrojnice u OÚ 

    

 Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Biskupice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Místní lokalita DRAHY shromaždiště U domu č. p. 157     Ing. Radek Pančocha -- --
ZŠ Biskupice Ubytování/stravování Biskupice 62 Mgr. Michaela
Žáková
 50  50

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Jednota COOP Biskupice Biskupice 4 577 136 999

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská  Tovární 41, 779 01 Olomouc Petr Desenský 577 124 102