POVODŇOVÝ PLÁN obce Biskupice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO55424/2017-419/To; ze dne 17. 10. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004487/2017; ze dne 15. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Luhačovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULU 3821/2018; ze dne 28. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 08. 2019
offline verze 16. 08. 2019
digitalizovaná verze 16. 08. 2019
databáze POVIS 16. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000810.00081
starting _require0.003080.00389
end _require7.0E-50.00396
starting _initRouter1.0E-50.00398
finishing _initRouter0.062640.06662
starting init0.005070.07169
finishing init0.057650.12934
starting postDispatch0.023370.15271
finishing postDispatch0.814160.96686
finish2.0E-50.96688