POVODŇOVÝ PLÁN obce Biskupice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO55424/2017-419/To; ze dne 17. 10. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004487/2017; ze dne 15. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Luhačovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULU 3821/2018; ze dne 28. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 03. 2023
offline verze 27. 03. 2023
digitalizovaná verze 27. 03. 2023
databáze POVIS 27. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i