Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Tel.: 577 136 050
E-mail: ou-biskupice@volny.cz
Náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Tel: 577 197 420
E-mail: hubacek@mesto.luhacovice.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.