Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Biskupice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava - Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel: 572 552 571
kontaktní osoba: Tomáš Macháček, DiS. - vedoucí provozu Uherské Hradiště
Email: provozhradiste@pmo.cz
Tel: 572 552 716-7
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Biskupice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Luhačovický potok 10100218 4-13-01-112
Ludkovický potok 10100554 4-13-01-112
Bezejmenný tok 10203490 4-13-01-112

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí správy toků: Ing. Pavel Pernica, tel.: 956 957 111
e-mail: ost57@lesycr.cz

Pracoviště:
Detašované pracoviště Luhačovice
Uherskobrodská 81, 763 26

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Jurák Milan,tel: 956 957 125, 725 257 311
e-mail: milan.jurak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Biskupice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok  IDVT ČHP
Černý potok 10202992 4-13-01-112

 

  • vodní toky bez určeného správcovství

Vodní tok IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10205963 4-13-01-112