Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Biskupice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava - Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
tel: 601 329 984
kontaktní osoba: Ing. Pavel Mládek - vedoucí provozu Uherské Hradiště
Email: provozhradiste@pmo.cz
Tel: 572 552 716-7

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, st. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Biskupice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Luhačovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-105, 4-13-01-113
ID toku: 10100218

 

Vodní tok Ludkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-108, 4-13-01-112
ID toku: 10100554

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-112
ID toku: 10203490

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-111
ID toku: 10187035

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-108
ID toku: 10195574

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí správy toků: Ing. Pavel Pernica, tel.: 956 957 111
e-mail: ost57@lesycr.cz

Pracoviště:
Detašované pracoviště Luhačovice
Uherskobrodská 81, 763 26

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Martina Smilková
email: Martina.Smilkova@lesycr.cz
Tel: 956 957 124, 725 257 814

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Biskupice. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Černý p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-111
ID toku: 10202992

 

  • vodní toky bez určeného správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-112
ID toku: 10205963