Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Biskupice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Vedoucí provozu: Tomáš Macháček, DiS.
Tel.: 572 552 716, 572 552 717
E-mail: provozhradiste@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Biskupice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Luhačovický potok (Šťávnice) 10100218 4-13-01-1050-0-00, 4-13-01-1130-0-00
Ludkovický potok 10100554 4-13-01-1080-0-00, 4-13-01-1120-0-00
Bezejmenný tok 10203490 4-13-01-1120-0-00
Bezejmenný tok 10187035 4-13-01-1110-0-00
Bezejmenný tok 10195574 4-13-01-1080-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedení: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 942 363, 724 523 980
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz

Rajon 713 - příslušný správce VT na území obce Biskupice:
Ing. Jolana Juřicová
Tel.: 725 257 814
E-mail: jolana.juricova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky ve správě toků Lesy České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok  IDVT ČHP
Černý potok 10202992 4-13-01-1110-0-00
lp č.12 Šťávnice v km 7,3 10190373 4-13-01-1050-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správcovství

Vodní tok IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10205963 4-13-01-1120-0-00