Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Biskupice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Biskupice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Ludkovický a Luhačovický potok.

Ludkovický potok je významný vodní tok, pramení Na Lhotách ve výšce 445 m n. m. a ústí zprava do Luhačovického potoka u Biskupic ve výšce 235 m n. m. Hlavními přítoky Ludkovického potoka na území Zlínského kraje jsou zprava Březůvský potok, Černý potok. Průměrný sklon koryta toku je 17 ‰. Celková plocha povodí je 62,5 km2, délka toku 12,3 km a průměrný průtok je 0,35 m3/s. Na území obce Biskupice v ř. km 0,021 - 2,286 je přibližná kapacita koryta Q100. Ludkovický potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Ludkovický potok

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Ludkovice (Ludkovický p.) 4,1 0,083 2,9 8 11,1 20,5 25,5

Podélný profil Ludkovického potoka v ř. km. 5,3 - 0

 

Luhačovický potok je významný vodní tok, pramení severovýchodně od Slopné ve výšce 385 m n. m. a ústí zprava do Olšavy u Újezdce ve výšce 216 m n. m. Hlavními přítoky Luhačovického potoka na území Zlínského kraje jsou zprava Horní Olšava, Hájový potok, Olše, Pozlovický potok, Oborka, Ludkovický potok a zleva Petrůvka.  Luhačovický potok ohrožuje pouze J část intravilánu obce Biskupice. Luhačovický potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Luhačovický potok

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Luhačovice (Luhačovický p.) 14,08 0,285 7,9 11,2 14,5 29,1 40,0

Vodní toky na území obce Biskupice

Detailní mapa ve formátu A3 je k nahlédnutí zde.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Biskupice

Přehled vodních děl na území obce Biskupice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Biskupice se nenachází žádné vodní dílo, které by mělo vliv na povodňovou situaci. Na Ludkovickém potoku se však nachází VD Ludkovice a na vodním toku Luhačovický potok se nachází VD Luhačovice.