Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Biskupice (Ludkovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Biskupice - ZD (Luhačovický potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Luhačovice - u zámku (Luhačovický potok)