Hladinoměry - Biskupice

Biskupice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kategorie C Biskupice (Ludkovický potok)
Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí.
Provozovatelem je obec Biskupice

Biskupice - ZD (Ludkovický potok)

Hlásný profil kategorie C Biskupice - ZD (Ludkovický potok)
Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí.
Provozovatelem je obec Biskupice

VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kategorie A ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn 150 m pod hrází VD Ludkovice, levý břeh

VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásný profil kategorie A ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn 120 m pod údolní nádrží Luhačovice, levý břeh