Hladinoměry - Biskupice

Biskupice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. C je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Nachází se naproti OÚ Biskupice. Provozovatelem je obec Biskupice.

Biskupice - ZD (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. C je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Nachází se u č. p. 207. Provozovatelem je obec Biskupice.

Luhačovice - u zámku (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. C ve formě vodočetné latě se nachází na pilíři silničního mostu u zámku. Jedná se o profil bez přenosu dat.

VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. A se nachází v severní části obce Ludkovice, 150 m pod hrází vodního díla na levém břehu Ludkovického potoka.
SPA jsou platná pro úsek: Ludkovice - Biskupice. Majitelem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. A se nachází 120 m pod údolní Luhačovickou přehradou na levém břehu. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem.
SPA jsou platné pro úsek: VD Luhačovice - Újezdec (ORP Uherský Brod). Majitelem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.