Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Tel.: 577 136 050
E-mail: podatelna@biskupiceuluhacovic.cz
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Tel: 577 197 411
Fax: 577 197 425
E-mail: podatelna@mesto.luhacovice.cz

Masarykova 137, 763 26 Luhačovice
Vodoprávní úřad
Mgr. Jana Studenková, Tel.: 577 197 456, E-mail: studenkova@luhacovice.eu

Aleš Švehlík, Tel.: 724 086 331, E-mail: svehlik@luhacovice.eu
Ing. Ondřej Marek, Tel.: 577 197 455, E-mail: marek@luhacovice.eu
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení: Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra