Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Tel.: 577 136 050
E-mail: podatelna@biskupiceuluhacovic.cz
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Tel.: 577 197 411
E-mail: radnice@luhacovice.eu

Odbor životního prostředí
Masarykova 137, 763 26 Luhačovice
Vedoucí odboru - Mgr. Markéta Mentzlová
Tel.: 577 197 457
E-mail: mentzlova@luhacovice.eu


Vodoprávní úřad
Referentka - Mgr. Jana Studenková
Tel.: 577 197 456
E-mail: studenkova@luhacovice.eu
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz