Srážkoměry - Biskupice

Biskupice

Nevyhřívaný srážkoměr je umístěn na střeše obecního úřadu v obci Biskupice
Provozovatel: Obec Biskupice

Luhačovice, Kladná-Žilín

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ.

VD Ludkovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p.

VD Luhačovice

Srážkoměrná stanice ve správě povodí Moravy, s.p. se nachází jihovýchodně od vodní nádrže Luhačovice, v zahradě u č.p. 204.