Srážkoměry - Biskupice

Biskupice u Luhačovic

Nevyhřívaný srážkoměr je umístěn na střeše obecního úřadu v obci Biskupice. Provozovatelem je obec Biskupice.

Luhačovice, Kladná-Žilín

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází v m.č. Luhačovic, Kladná - Žilín v nadmořské výšce 329 m.

Rudice

Srážkoměrná stanice se nachází v severozápadní části intravilánu obce na střeše bývalé Mateřské školy, č. p. 205. Srážkoměr je nevyhřívaný a měří pouze spadlé kapalné srážky. Majitelem a provozovatelem je obec Rudice.

VD Ludkovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází u jižní hráze v blízkosti č. p. 183.

VD Luhačovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p., se nachází jihovýchodně od vodní nádrže Luhačovice, v zahradě u č. p. 204.