Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bobrová 138, 592 55 Bobrová
Tel.: 566 673 265, 776 469 906
E-mail: mestysbobrova@razdva.cz

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300, Fax: 566 598 305
E-mail: posta@nmnm.cz

Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

V době povodně:
KOPIS HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava 586 04
Tel.: 950 270 200
E-mail: opis@hasici-vysocina.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111,
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.