POVODŇOVÝ PLÁN městyse Bobrová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-6433/2018/5419; ze dne 08. 06. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/003231/2018; ze dne 27. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUNMNM/11127/2018-5; ze dne 24. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 09. 2022
offline verze 07. 09. 2022
digitalizovaná verze 07. 09. 2022
databáze POVIS 07. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i