Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bobrová 138, 592 55 Bobrová
Tel.: 566 673 265, 776 469 906
E-mail: mestysbobrova@razdva.cz
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300, Fax: 566 598 305
E-mail: posta@nmnm.cz

Odbor stavební a životního prostředí - Ing. Lenka Jamborová
Tel: 566 598 400, 566 598 300, Mobil: 724 775 893
E-mail: lenka.jamborova@meu.nmnm.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Irena Poulová
Tel: 566 598 409
Mobil: 721 265 368
E-mail: irena.poulova@meu.nmnm.cz
Seifertova 24, 587 33 Jihlava
Tel.:564 602 267
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra