Dokumenty

Níže uvedený dokument obsahuje následující přílohy:

 • Vzor vyhlášení SPA
 • Vzor odvolání SPA
 • Osnova souhrnné zprávy o povodni
 • Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
 • Příkaz (doporučení) k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
 • Osnova pro sledování škod a činností
 • Povodňová kniha  - zápisy
 • Jednací řád povodňové komise obce Bílovice nad Svitavou
 • Statut povodňové komise obce Bílovice nad Svitavou
 • Evakuační zavazadlo
 • Právní předpisy