Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vysoké Mýto.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Bošín.

Osoby na území obce Bošín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice II/317, která prochází středem obce. Díky tomu se výrazně zkomplikuje doprava mezi částmi obce ležícími na obou březích. V tomto případě by objízdná trasa mohla být vedena po místní silnici do Skořenic a odtud pak po silnicích II/316 a II/317 zpět do Bošína. »


Dopravní omezení a objížďky na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  Dopravní omezení 
  Dopravní objížďka