Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bošín 8, 565 01 Choceň
Tel.:
724 186 296
E-mail:starosta@bosin.cz

  • Městský úřad Vysoké Mýto  Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství - Vysokomýtsko

    B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
    Tel.: 469 466 111, 465 466 160 
    E-mail: vaclav.nadvornik@vysoke-myto.cz

Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz