POVODŇOVÝ PLÁN obce Bošín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/12265; ze dne 19. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVM/23367/2014; ze dne 24. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 05. 2014
offline verze 30. 05. 2014
digitalizovaná verze 30. 05. 2014
databáze POVIS 30. 05. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i