Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení
Jan Pužík
Jiří Havránek
František Šmíd

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon zaměstnání
Jan Váňa 311 657 111
Jiří Zbuzek 311 657 111

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt
Traktory, vleky, zemní technika, ... Agrodružstvo Bykoš
Traktor, vlek Jan Pužík

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bykoš

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Bykoš 97 Jan Pužík 10 --
Budova hostince Místo ubytování/stravování Bykoš 42 Jan Pužík (Miloš Kincl) -- 60