Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toku:
PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Suchomastský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10100822

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10100429

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10242046

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10270028

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10273439

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10242485

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-054
ID toku: 10268631