Srážkoměry - Bykoš

Bykoš

Srážkoměrné čidlo obce Bykoš je umístěno na zahradě obecního úřadu a je v provozu jen sezónně od března do října. Provozovatelem je obec Bykoš.

Dobřichovice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ se nachází v areálu Sportcentra, v ulici Za Sokolovnou ve městě Dobřichovice.

Neumětely (ČHMÚ)

Srážkoměr ČHMÚ (pobočka Praha) se nachází na zahradě č. p. 33 v obci Neumětely.