POVODŇOVÝ PLÁN obce Bykoš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 16466/2015-323; ze dne 30. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBE 21890/2015/ŽP-Mar; ze dne 25. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 05. 2015
offline verze 25. 05. 2015
digitalizovaná verze 25. 05. 2015
databáze POVIS 25. 05. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i