Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Beroun.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Bykoš.

Osoby na území obce Bykoš budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni může dojít k zaplavení silnice v okolí mostů v intravilánu obce. Objízdná trasa povede po silnici III/11537 směrem na Všeradice nebo po silnici III/11457 směrem na obecní část Želkovice (Libomyšl) - Borek - Bykoš »

Dopravní omezení na území obce Bykoš

Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
Uzavírka silnice Při vybřežení bezejmenného toku může dojít k zaplavení silnice a uzavírce bezprostředního okolí bezejmenný tok 0,35
Uzavírka silnice Při vybřežení Suchomastského potoka může dojít k zaplavení silnice uzavírce bezprostředního okolí Suchomastský potok 9,4

Objízdné trasy na území obce Bykoš

Název trasy Popis trasy
Objížďka směr Všeradice Objízdná trasa povede po silnici III/11537 směrem na Všeradice
Objížďka směr Libomyšl Objízdná trasa povede po silnici III/11457 směrem na obecní část Želkovice (Libomyšl)

Dopravní omezení a objízdné trasy na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.