Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bykoš 97, 267 01 Králův Dvůr
Tel.: 311 689 852, 724 181 500
E-mail: obec.bykos@quick.cz
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun
Tel: 311 654 270

Vodoprávní úřad - Ing. Karolína Psohlavcová
Tel: 311 654 282
E-mail: zp12@muberoun.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra