Hladinoměry - Bykoš

Bykoš (bezejmenný tok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku přes bezejmenný tok naproti obecnímu úřadu v obci Bykoš. Profil monitoruje a provozuje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Povodňová komise obce Bykoš. Provozovatelem hladinoměru je LVS Suchomasty a Bykoš.

Bykoš (Suchomastský potok)

Hlásný profil s barevnými značkami stupňů povodňové aktivity je pod mostem přes Suchomastský potok. Kontrolu provádí hlídková služba obce Bykoš a informace předává předsedovi povodňové komise.