Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Nouzové zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)
Radoslav Drázský starosta
Josef Hoření místostarosta
Milan Janoušek člen zastupitelstva
Dana Drázská  

 

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)
Václav Prokurát hasič
Richard Lébr hasič
Petr Kortiš hasič

 

 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Avia A30 zásah. vozidlo SDH
kalové čerpadlo 2x
OÚ Březina Březina 82 David Janoušek 608 919 042
motorová pila 2x
elektrocentrála 1x
OÚ Březina Březina 82 David Janoušek 608 919 042
traktor s vlekem OÚ Březina Březina 82 Petr Pískač 777 601 191
čelní nakladač 2x ZD Březina Březina 41 Petr Tvaroh 605 295 730

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Březina

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací/stravovací kapacita
MŠ Březina Březina 94 Ivana Richterová - ředitelka 30/30

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Březina

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Forma zásobování
Obec Březina Březina 82 Radoslav Drázský
Josef Hoření
724 761 818 OÚ - balená voda
VaK Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav
centrální dispečink 326 721 507 cisterna

Nouzové zásobování potravinami na území obce Březina

Subjekt Adresa
Prodejna se smíšeným zbožím Březina 19