POVODŇOVÝ PLÁN obce Březina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/50183.; ze dne 27. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MH–VŽP/751/2018-2/Mac; ze dne 17. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 03. 2018
offline verze 26. 03. 2018
digitalizovaná verze 26. 03. 2018
databáze POVIS 26. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i