Srážkoměry - Březina

Březina u Mnichova Hradiště

Srážkoměrná stanice se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce na sloupu veřejného osvětlení u domu č. p. 150. Srážkoměr je nevyhřívaný a měří pouze kapalné srážky. Provozovatelem je obec Březina.

Chocnějovice

Srážkoměr se nachází mezi vodním tokem Mohelkou a silnicí II. třídy č. 277 v západní části obce.

Mnichovo Hradiště, Hoškovice

Srážkoměr je umístěn na hasičské zbrojnici v Hoškovicích (v blízkosti č. p. 57).