Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Mnichovo Hradiště.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Březina.

Osoby na území obce Březina budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení křižovatky silnic II/610 a III/26814, která se nachází v jihozápadní části intravilánu u požární nádrže a obecního úřadu. »
V případě zaplavení křižovatky silnice II/610 u obecního rybníku lze využít objízdné trasy přes městskou část Mnichova Hradiště Olšina, Dneboh, Hoškovice a po silnici II/610 zpět do Březiny .Objízdné trasy budou na základě aktuálních podmínek operativně stanoveny také povodňovou komisí obce Březina a povodňovou komisí ORP Mnichovo Hradiště v součinnosti s Policií České republiky.
Dopravní omezení na území obce Březina
Objízdné trasy na území obce Březina

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.